Erfaringsbanken  

Velkommen til Erfaringsbanken. Her presenterer vi Rosenterapeuters og Rosenbevegelsesinstruktørers erfaringer fra sitt arbeid på forskjellige arenaer: I privat praksis, i bedrifter og institusjoner samt med dyr.
I erfaringene finner vi også tilbakemeldinger fra klienter.

Her kan:

  • Rosenterapeuter og Rosenbevegelsesinstruktører hente faglig inspirasjon
  • Klienter se noen av mulighetene med Rosenmetoden og hvordan den har vært til hjelp for andre
  • Institusjoner og arbeidsgivere som ønsker å bruke Rosenmetoden se hvilke muligheter det kan gi ansatte og brukere.

 

Erfaringer...

...med å gi berøring ved lindrende enhet, palliativ pleie ved langt    fremskreden kreft

...med å gi berøring til barn og tenåringer

...med Rosenbevegelser på forskjellige arenaer

...med Rosenmetoden til hest

...fra en Rosenterapeut/helsesøster/sykepleier

 

 

   
Sist oppdatert 21.01.18
© Norske Rosenterapeuters Forening
Webdesign AWdata